Sứ mệnh:
Nâng cao giá trị cà phê Việt Nam trên thế giới.

Tầm nhìn:
Cung cấp những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý cho khách hàng và đối tác.

Giá trị cốt lõi:
Đam mê: chúng tôi yêu những gì mình làm
Trung thực: chúng tôi làm những điều mình nói
Chất lượng: chúng tôi làm với nỗ lực cao nhất
Mối quan hệ: chúng tôi theo đuổi những mối quan hệ lâu dài